دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

جلسه
جلسه

هوالعلیم

جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی روز یکشنبه مورخ ۲۴ شهریورماه ۹۸  از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در محل اتاق ۳۰۱ واقع در طبقه سوم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با موضوع:

اختلال آسیب شناسی (آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن) رساله دکتری خانم ریحانه فیاض

با حضور جناب آقای دکتر بهرامی احسان و استاداحمددرضا اخوت برگزار می گردد.

همچنین از همه دانشجویان علاقمند در حوزه مطالعات روانشناختی با رویکرد تدبر در قرآن جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.


1398/07/06 (1 سال قبل )