دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

لینک راهنمای نصب برنامه کارگاه ها

باسمه تعالی

راهنمای رفع مشکل ورود به برنامه adobe connect پس از نصب از طریق لینک زیر:لینک فایل

 

اطلاعات بیشتر:
qpsy.ir

 

دبیرخانه همایش
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی

 
 
 

1399/04/22 (1 سال قبل )