دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

اطلاع رسانی مقالات پذیرفته شده در قالب شفاهی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

محور موضوعی مقاله

1

مروری برنظریات رشد در روانشناسی و مقایسه آن با منظومه رشد قرآنی

کوثر شیروان، ناهید محتشم پارسا

رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات

2

نقش آموزه های دینی در افزایش هوش هیجانی همسران در معرض طلاق

اعظم رحمتی،  محسن یوسف‏زاده

زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات

3

تیپ شخصیتی حضرت مریم (س) در قرآن کریم بر اساس تحلیل ایناگرام

فاطمه مجرب، فاطمه سادات طاهری، مریم برادران، رقیه سادات مومن

شخصیت از منظر قرآن و روایات

4

ماهیت نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن

مریم کوچک‌زاده، سارا شهیدزاده

مسائل اجتماعی از منظر قرآن و روایات

5

الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم عفو، شکر و امید

سیدمهدی خطیب،  محمدصادق شجاعی

مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

6

ولایت تکوینی الهی باور بنیادین قرآنی در برون رفت از افسردگی و اضطراب

هاجر ذبیحی

مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

7

بررسی مقایسه ای سبک زندگی متکبرین و شاکرین از دیدگاه سوره مبارکه جاثیه ارایه الگوی سبک زندگی سالم از منظر سوره مبارکه جاثیه

منصوره ابوالحسنی، احمدرضا اخوت

سلامت از منظر قرآن کریم و روایات

8

تدوین الگوی نظری آسیب­شناسی روانی بر مبنای تحلیل نامه امام هادی-علیه¬السّلام- به مردم اهواز

محسن عزیزی ابرقوئی

آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

9

مقایسه تطبیقی مفهوم شناسی روان و نفس ازمنظر روان شناسی و قرآن

زینب سادات روحانی،  هادی بهرامی احسان

انسان شناسی از منظر قرآن و روایات

10

مفهوم رنج و پذیرش آن در زندگی، نقش و جایگاه آن در درمان بیماری های روانی

نرگس ناصری زاده

مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

11

روش مفهوم‌شناسی مفاهیم روان‌شناختی در پژوهش‌های قرآن‌بنیان

مسعود نورعلیزاده میانجی

روش شناسی پژوهش های قرآنی

12

آیا وراثت و محیط کافی است؟ تاملی بر عوامل موثر بر رشد و شکل گیری شخصیت از منظر قرآن و روایات

هماذاکری فر، سید محسن اصغری نکاح

شخصیت از منظر قرآن و روایات

13

مدل مفهومی آسیب شناسی روانی مبتنی بر رشد نایافتگی از منظر قرآن کریم

ریحانه فیاض ، هادی بهرامی احسان ، احمدرضا اخوت ، فاطمه فیاض

آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

14

مطالعه تیپ شخصیتی شهید چمران از منظر قرآن کریم

حمیده عسکری،  قدسیه پائینی

شخصیت از منظر قرآن و روایات

15

شخصیت، انواع و ویژگی‌ها از منظر قرآن کریم

حمیده عسکری، ‌هادی بهرامی احسان،  فریبا حسنی،  احمدرضا اخوت

شخصیت از منظر قرآن و روایات

16

مشاوره در قرآن و روایات

فاطمه قنادان‌زاده، مرضیه مکاری امیری

مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

17

بررسی مولفه های نظری مدل پیشنهادی خانواده تراز در اسلام

مریم سلگی

زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات

18

مطالعه روش‌شناسی قرآن کریم در دستیابی به شناخت و علم

يوسف غلامي سفر

روش شناسی پژوهش های قرآنی

19

«انسان کامل» از نظر آبراهام مزلو و بازبینی آن نظریه با توجه به مبانی اسلامی

عباس جوانشیر

انسان شناسی از منظر قرآن و روایات

20

بررسی مؤلفه های تربیت در خانواده قرآنی

زینب آقائی،  مریم برهمن

تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات

21

معرفی نویسندگی بیانگر بر مبنای الگوی دعاهای قرآن کریم و ارزیابی تأثیر آن بر اندیشه های وسواسی

هدی پوررضائیان

مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

22

تمایز میان  نگرانی سازنده (یوسترس) و نگرانی مخرب (دیسترس) از منظر قرآن

سمیرا فولاد چنگ

سلامت از منظر قرآن کریم و روایات


1399/04/08 (1 سال قبل )