دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

فرصتی برای مطالعه پنج جلد اول کتب تدبر در قرآن با محوریت سوره مبارکه تین
فرصتی برای مطالعه پنج جلد اول کتب تدبر در قرآن با محوریت سوره مبارکه تین

بسم الله الرحمن الرحیم

فرصتی برای مطالعه پنج جلد اول کتب تدبر در قرآن با محوریت سوره مبارکه تین

 در ادامه دوره زندگی با سوره مبارکه تین از این پس سلسله صوت هایی در کانال بارگذاری می شوند که روش های مختلف تدبر را در سوره مبارکه تین شرح می دهند.

در هر یک از این جلسات نحوه مطالعه سوره مبارکه تین با یکی از روش های مطرح شده در پنج جلد مقدماتی کتب تدبر مفصلا تشریح می گردد.

برای شرکت در این دوره می توانید در کانال زندگی با تدبر عضو شوید.

در پایان دوره آزمونی جهت سنجش سطح قرآن پژوهان گرفته خواهد شد.


#روشهای_تدبر #تین
@ZendegibaTadabor
https://ble.im/zendegibatadabor


1398/12/26 (4 سال قبل )