دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی
گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی

هو اللطیف

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

یکشنبه مورخ ۲۴ شهریور ۹۸بخش اول: رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع "تیپ شناسی شخصیت مبتنی بر قرآن کریم"
در این قسمت به بررسی نتایج پژوهش انجام شده پرداخته و شخصیت های 10 گانه ی استخراج شده از قرآن، را از حیث شاخص های تمایز از هم معرفی کردند.
در ادامه استاد اخوت انواع شخصیت را با سه محور ادراک، توجه، عمل در انسان ؛ تقسیم بندی و ارتباط شان نسبت به یکدیگر را تبیین کردند.
یکی از نکته های حائز اهمیت این بود که در هر دسته، شخصیت ها به صورت رتبی و طیفی نسبت به یکدیگر قرار می گرفتند که به نوعی بیانگر نظریه تحولی شخصیت بود. بدین معنا که مثلا در دسته ی ادراک: 4 نوع شخصیت بر محور تفکر، عقل، علم و فقه بصورت ارتقایی نسبت به یکدیگر قرار گرفته و با رشد یک سری صفات، شخصیت بعدی در فرد شکوفا می شودهمچنین روش استخراج مطالب، استفاده از آیات و علم لغت شناسی معرفی شد. ان شاءالله در جلسه بعدی، جمع بندی نهایی از پژوهش صورت خواهد گرفت.

بخش دوم: رساله دکتری دانشگاه الزهرا (س) "تفکر در قرآن"
در این قسمت خانم آقایی به ارائه یافته های خود در قرآن پرداختند که در ادامه استاد اخوت به تبیین موضوعات فطرت ، تفکر ، کلام ، زبان و نسبت شناسی آنها با یکدیگر پرداختند.


بخش سوم: پژوهش درحال انجام با موضوع "تدوین پروتکل درمان اضطراب فراگیر مبتنی بر قرآن" ؛ در این قسمت مقرر شد انواع 9 گانه ی اضطراب در رساله خانم دکتر صنعت نگار، به طور مفصل بررسی و برای جلسه آینده در دسته بندی های مشخصی ارائه گردد.

 

قابل ذکر است که فایل های صوتی مرتبط با جلسات هسته پژوهشی در کانال پیام رسان بله به آدرس: https://ble.im/islamicpsychology بارگذاری می گردد. 

 


1398/06/24 (4 سال قبل )