دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران جلسه 26
گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران جلسه 26

هو السمیع

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

یکشنبه مورخ ۱۷ آذر ۹۸

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن (آسیب شناسی روانی) ؛ رساله دکتری خانم ریحانه فیاض (جلسه ۲۶)

در این بخش به اختلال "خطوه" از سری اختلال هایی که شیطان در ساختار انسان ایجاد می کند اشاره شد.
این اختلال بر فکر، عقل و علم انسان تاثیر می گذارد و حوزه تاثیرش از ایجاد اختلال در رفتارهای انسان است.

جهت دسترسی به محتوای ناب جلسه، شنیدن صوت آن پیشنهاد می گردد.

امروز هسته، میزبان نماینده ای از شیعیان دانشجوی نیجریه در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران بود. ایشان بسیار علاقه مند بر فعالیت در حوزه قرآن بودند. 
 

منتظرتان هستیم در اولین همایش قرآن و روانشناسی

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا آخر دی ۹۸


1398/09/23 (4 سال قبل )