دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

برگزاری جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی
برگزاری جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی

جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی روز یکشنبه مورخ ۲۴ شهریورماه ۹۸ ، از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در محل اتاق ۳۰۱ واقع در طبقه سوم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به در حوزه مطالعات روانشناختی با موضوعات: 

1-   ۸ تا ۹ تیپ شناسی شخصیت مبتنی بر قرآن،  رساله دکتری خانم عسگری 

2-  ۹ تا ۹.۳۰ : تفکر در قرآن، رساله دکتری خانم آقایی 

3-  ۹.۳۰ تا ۱۰: تدوین پروتکل درمان اضطراب فراگیر مبتنی بر قرآن پایان نامه دانشجوی ارشد خانم دژاکام 

با حضور جناب آقای دکتر بهرامی احسان و استاد احمدرضا اخوت برگزار می گردد. 


همچنین از همه دانشجویان علاقمند در حوزه مطالعات روانشناختی با رویکرد تدبر در قرآن جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید. 
1398/06/21 (4 سال قبل )