دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش فعالیت های هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی

دبیرخانه همایش قرآن و روانشناسی گزارشی کامل از فعالیت های هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران، با هدف بازیابی و سازماندهی هویت فرهنگی- علمی- دینی جامعه دانشگاهی را تدوین کرد . 

در این گزارش به نشست ها و کارگاه های برگزار شده از سوی هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران از زمستان 97 -تابستان 98  اشاره شده است. 

 دانشجویان و علاقمندان جهت دانلود فایل گزارش کامل فعالیت های هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران می توانند به آدرس https://qpsy.ir/fa/file مراجعه نمایند. 


1398/07/27 (1 سال قبل )