دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش کارگاه
گزارش کارگاه

هو العلیم

گزارش کارگاه های تفکر و برنامه ریزی

در تاریخ یک شنبه 7 مهر ۹۸، دوکارگاه با موضوعات برنامه ریزی و تفکر توسط اعضای مدرسه علوم انسانی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام در نمازخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد

در کارگاه برنامه ریزی، به اهمیت برنامه ریزی و نقش آن در زندگی پرداخته شد و سیر داشتن برنامه در موجودات دیگر به لحاظ تکوینی بررسی شد. در ادامه کتاب ساختار برنامه ریزی نوشته احمدرضا اخوت برای مطالعه معرفی گردید.
در کارگاه تفکر، معنای تفکر و اهمیت و نقش آن در زندگی ارائه شد و با مشارکت فعال دانشجویان در بحث، انواع تفکر و منظومه تفکر معرفی گردید.

1398/07/10 (1 سال قبل )