دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

 

بسم الله النور

 

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

یکشنبه مورخ 31 شهریور 1398 

 

 بخش اول: جلسه دوم پایان نامه ارشد سرکار خانم شیروان، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران با موضوع " ساخت مقیاس رشد 7 سال اول مبتنی بر قرآن کریم" در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، پرداخته شد. 

ابتدا نظریه های موجود در حوزه رشد انسان بیان گردید. سپس ویژگی های نظریه منظومه رشد مبتنی بر قرآن و روایات در هر دوره رشد مطرح شد.

در ادامه با طرح سوالات اساسی توسط اساتید پیرامون مفهوم رشد و تحول، ابعاد انسان در این نظریه، تفاوت دوره و مرحله و... جوانب منظومه رشد تفکر اجتماعی انسان بررسی شد.

ان شاءلله جلسه آینده به بررسی «اقتضائات و اصول دوره اول رشد» پرداخته می شود.

 

بخش دوم: جلسه هشتم پروژه پژوهشی جناب آقای بحرینی با موضوع "غنی سازی روابط زوجین با تأکید بر موضوع عشق مبتنی بر قرآن کریم"

ابتدا مفهوم "وُدّ" از حیث شبکه مفهومی آن مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس آیاتی از سوره مبارکه نساء و تفسیر المیزان آن خوانده و کلیدواژه هایی نظیر: عقد، عهد، وثوق، وصل، ربط، وفا، وصی و.... بررسی شد و در نهایت مشخص شد که ازدواج، لوازم و مختصاتی دارد که رعایت آن سبب جعل ودّ ، سکونت و رحمت می شود.

ان شاءلله برای جلسه بعد، «شبکه مفهومی ود» کامل تر شده و ارائه می گردد.

همچنین در این جلسه علاوه بر اساتید و دانشجویان در حوزه مطالعات روانشناختی، کارگروه های علوم انسانی در حوزه های رشد، کودک، خانواده ، ...  از مدرسه دانشجویی قرآن و عترت نیز حضور داشتند. 

قابل ذکر است که فایل های صوتی مرتبط با جلسات هسته پژوهشی در کانال پیام رسان بله به آدرس: https://ble.im/islamicpsychology بارگذاری می گردد. 

 

 


1398/06/31 (4 سال قبل )