دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

اطلاعیه بسیار مهم

باسمه تعالی

قابل توجه پژوهشگرانی که مقالات خود را به صورت پوستر و شفاهی در همایش ارایه داده اند:

گواهی ارائه با مهر و امضای رئیس همایش و دبیر علمی همایش، آماده شده است که طی روزهای آتی، اسکن آن به آدرس نویسندگان مسئول ایمیل خواهد شد.

خواهشمند است نویسندگان مسئول پس از دریافت آن از طریق ایمیل، آن را برای سایر نویسندگان همکار نیز ارسال نمایند.

قابل ذکر است که اصل گواهی نامه‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه،  نزد مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سرکار خانم حسینی قرار داده شده و افرادی که مایل به دریافت آن هستند می توانند تا پایان مهرماه به ایشان مراجعه کرده و آن را دریافت نمایند.


با تشکر
دبیرخانه همایش


1399/04/26 (1 سال قبل )