دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

تعیین محورهای اصلی توسط کمیته علمی همایش قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
تعیین محورهای اصلی توسط کمیته علمی همایش قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

در نشست یکشنبه 24 مرداد ، اعضای کمیته علمی همایش قرآن و روانشناسی محورهای همایش را معین کردند که عناوین اصلی آن به شرح ذیل می باشد:  

  • روش شناسی پژوهش های قرآنی
  • انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • سلامت‌ از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
  • رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام

 

همچنین دراین جلسه زمان دریافت چکیده و مقالات نیز تعیین شد. 

دریافت چکیده از علاقمندان در همایش قرآن و روانشناسی تا آخر آذر و دریافت نهایی مقالات نیز تا اواخر بهمن ماه نیز مقرر گردید. 

 


1398/05/24 (3 year قبل)