دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران یکشنبه مورخ ۱ دی ۹۸
گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران یکشنبه مورخ ۱ دی ۹۸

بسم‌الله النور

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
یکشنبه مورخ ۱ دی ۹۸

 بخش اول:
غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن
 پروژه تحقیقاتی آقای بحرینی
در این بخش به بررسی روش پژوهش پرداخته شد.

 بخش دوم:
بررسی موضوع پایان نامه سرکار خانم اسمعیلی از حوزه علمیه؛ با عنوان طراحی عملیاتیِ الگوی ازدواج آسان

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا آخر دی ۹۸


1398/10/07 (1 سال قبل )