دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

انتشار خبر اولین همایش قرآن و روانشناسی در تارنمای دانشگاه تهران
انتشار خبر اولین همایش قرآن و روانشناسی در تارنمای دانشگاه تهران

 خبر اولین همایش قرآن و روانشناسی در صفحه تارنمای دانشگاه تهران توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منتشر گردید. 

در این خبر نیز عناوین اصلی محورهای همایش، جهت اطلاع دانشجویان در حوزه مطالعات روانشناختی درج شده است. 

گفتنی است که این خبر در صفحه تارنمای دانشگاه تهران به آدرس https://cultural.ut.ac.ir/?p=7518  قرار دارد. 


1398/07/27 (1 سال قبل )