دکتر الهه حجازی

 

دکتر الهه حجازی 

تحصیلات

 • کارشناسی, 1366, روانشناسی, پل والری
 • کارشناسی ارشد, 1367, روانشناسی, پاریسx
 • دکتری, 1371, روانشناسی, پاریسx

راهنمایی پایان نامه

 • تجربه زیسته زنان بیوه، مهروسادات سادات منصوری، دانشگاه تهران، 1392/11/26
 • سرمایه های تحولی و درگیری تحصیلی:نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی، فاطمه شریف موسوی، دانشگاه تهران، 1393/06/25
 • مفهوم سازی،اندازه گیری،پیشایندها و پیامدهای نگرش به زمان درنوجوانان و جوانان، هیمن خضری آذر، دانشگاه تهران، 1394/12/03

مشاوره پایان نامه

 • تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تاکید بر خانواده، فائزه اسدزاده، دانشگاه تهران، 1394/07/11
 • مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده، رامین هاشمی گشنیگانی، دانشگاه تهران، 1394/11/04

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه، 1392/03/18، ایران، تهران
 • شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه، 1394/07/19، 1397/07/19، ایران، تهران
 • نماینده گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره در هیات جذب، 1394/11/28، ایران، تهران
 • مدیر گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، 1394/12/20، 1395/01/17، ایران، تهران
 • مشاور وزیر علوم در امور بانوان و خانواده، 1395/02/04، ایران، تهران
 • شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران، 1395/05/30، 1398/05/30، ایران، تهران
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، 1396/04/14، 1398/04/14، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، 1396/10/13، 1399/10/13، ایران، تهران
 • ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1397/10/30، 1400/10/30، ایران، تهران
 • کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان، 1398/05/22، 1400/05/22، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

 • زهره سرمدتهرانی، عباس بازرگان هرندی و الهه حجازی موغاری . "روش های تحقیق در علوم رفتاری." : آگاه، 1377.
 • الهه حجازی موغاری و شهلا اعزازی . "ما و دختران امروز : روان شناسی جنسیت، آموزش و پرورش و توسعه." : مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا، 1383.
 • زهره سرمد ، عباس بازرگان هرندی و الهه حجازی موغاری . "روشهای تحقیق در علوم رفتاری." : آگاه، 1387.
 • فرزانه نقیب و الهه حجازی موغاری . "تاملی بر هویت و تجربه زنان نابارور." تهران: انتشارات اوای نور، 1393.
 • الهه حجازی موغاری . "روانشناسی تربیتی در هزاره سوم." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.

کتاب‌های ترجمه شده

 • الهه حجازی موغاری و یاسمین عابدینی. "هوش عملی در زندگی روزمره." : انتشارات آگاه، 1385.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Elahe Hejazi Moughari, Mehrnaz Shahraray , Masomeh Farsinejad , and Ali Asgary . "identity styles and academic achievementmediating role of academic self - efficacy." Social Psychology of Education 12, no. 1 (2009): 123-135.
 • Hamidreza Hassanabadi , Elahe Hejazi Moughari, Alireza Abedin , and Maryam Sedaghat . "motivationcognitive engagementand academic achievement." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. --- (2011): 2406-2410.
 • Mahmoud Ghazi Tabatabaei, Elahe Hejazi Moughari, Sedigheh Deldar , Hadi Lookzadeh , and Seyed Mohsen Hosseini Nejad . "Confirmatory Factor Analysis of the University Student Depression Inventory (USDI)." Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011, no. 30 (2011): 771-775.
 • Elahe Hejazi Moughari, Azam Moghadam , Zahra Naghsh , and Reza Ali Tarkhan . "the future orientation of iranian adolescents girls students and their academic achievement." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. --- (2011): 2441-2444.
 • Foroogh Mazarei , Masoud Gholamali Lavasani, and Elahe Hejazi Moughari. "Individual characteristics identity styles identity commitment and teachers academic optimism." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. --- (2011): 646-652.
 • Elahe Hejazi Moughari, Masoud Gholamali Lavasani, Valiollah Bagherian , and Javad Afshari . "Relationship between perceived teachers academic optimism english achievement : role of self - efficacy." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. --- (2011): 2329-2333.
 • Masoud Gholamali Lavasani, Elahe Hejazi Moughari, and Javad Yazdani Varzaneh . "The predicting model of math anxiety : the role of classroom goal structure self regulation and math self efficacy." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. --- (2011): 557-562.
 • Elahe Hejazi Moughari, Zahra Naghsh , Ali Akbar Sangari , and Reza Ali Tarkhan . "prediction of academic performance : the role of perceptio of the class structuremotivation and cognitive variables." Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. 4 (2011): 2063-2067.
 • Elahe Hejazi Moughari, Zahra Naghsh, , and Sheida Sharifi. "Validation of the Future Orientation questionnaire among Iranian adolescents." Journal of Educational and Management Studies 3, no. 4 (2013): 487-491.
 • Reza Pourtaghi, Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Elahe Hejazi Moughari. "Effectiveness of implementing philosophy for children program on students’ creativity." Scientific Journal of Pure and Applied Sciences 6, no. 3 (2014): 375-380.
 • Farah Bakhshaee, Elahe Hejazi Moughari, Fariborz Dortaj, and Vali Allah Farzad. "The Modeling of School Climate Perception and Positive Youth Development with Academic Buoyancy." Journal of Current Research in Science 1, no. 1 (2016): 94-100.
 • Farah Bakhshaee, Elahe Hejazi Moughari, Fariborz Dortaj, and Valiollah Farzad. "perceived parenting,school climate and positive youth development:A predicting model." International Journal of Humanities and Cultural Studies special issue, no. 3 (2016): 248-259.
 • Seyedeh Negin Sadat Ahmadi, Elahe Hejazi Moughari, and Narges Babakhani. "Investigating the Impact of Interpersonal Communication Skills on Social Development among Female Students." Tendenzen 25, no. 3 (2016): 1098-1111.
 • Farah Bakhshaee, Elahe Hejazi Moughari, Fariborz Dortaj, and Valiollah Farzad. "Self-Management Strategies of Life, Positive Youth Development and Academic Buoyancy: a Causal Model." International Journal of Mental Health and Addiction 15, no. 2 (2017): 339-349.
 • Farah Bakhshaee, and Elahe Hejazi Moughari. "Student’s Academic Engagement: the Relation between Teacher’s Academic Optimism and Female Student’s Perception of School Climate." International Journal of Mental Health and Addiction 15, no. 3 (2017): 646-651.
 • Maysam Shirzadifard, Ehsan Shahghasemi, Elahe Hejazi Moughari, Zahra Naghsh, and Ghafar Ranjbar. "Psychometric Properties of Rational-Experiential Inventory for Adolescents." SAGE Open 8, no. 1 (2018): 215824401876721.
 • Shima Aminipour, Ali Askari, Elahe Hejazi Moughari, and Hans Bach. "Home Learning Environments: A Cross-Cultural Study Between Germany and Iran." JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT OnlineFirst, no. OnlineFirst (2018): 073428291877846.
 • الهه حجازی موغاری . "بررسی افت تحصیلی دانش آموزان شاهد و غیرشاهد مقطع راهنمایی." شاهد -، --- (1373): -.
 • الهه حجازی موغاری و اکرم قدیمی . "بررسی رشته مطالعات زنان از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دوره." زنان و آموزش عالی 3، 3 (1386): 83-103.
 • الهه حجازی موغاری و زهرا نقش . "رابطه خودکارآمدی ریاضی،سودمندی ادراک شده و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت ریاضی : یک مقایسه جنسیتی." مطالعات زنان 1، 2 (1386): 84-102.
 • نادیه قربانی، مهرانگیز شعاع کاظمی و الهه حجازی موغاری . "بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان زنان هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران." دو فصلنامه پژوهش نامه سبک زندگی 3، 5 (1396): 61-78.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • الهه حجازی موغاری و سمیه برجعلی لو . "تفکر انتقادیسبکهای هویت و تعهد هویت درنوجوانانارائه یک مدل علی." روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 4، 2 (1111): -.
 • الهه حجازی موغاری . "نیم رخ رفتاری والدین پسران پرخاشگر تحول و ثبات رفتار تربیتی در یک مطالعه طولی 6ساله." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 1و2و3و4، --- (1377): 5-25.
 • الهه حجازی موغاری و معصومه شکوری فر . "رابطه پاسخ های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت : هدفهای اجتماعی و ادراک خودکاری کودکان." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران -، 59 (1378): 47-65.
 • الهه حجازی موغاری و سوسن سیف . "نگرش نوجوانان نسبت به سامانه تربیتی والدین." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 5، 1 (1379): 22-24.
 • راضیه ظهره وند و الهه حجازی موغاری . "رابطه بین کیفیت دوستی و روش مقابله با فشارهای روانی در کودکان ونوجوانان دختر." پژوهشهای روانشناختی 6، 1و2 (1379): 33-46.
 • الهه حجازی موغاری و پاکدامن مجید . "تاثیراهداف پیشرفت و سطح توانایی بر رفتارو نگرش کمک طلبی." مجله روانشناسی 5، 2 (1380): 99-118.
 • زهره ظهروند و الهه حجازی موغاری . "بررسی ملاک ها وکیفیت دوستی در کودکان و نوجوانان دختر." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران -، 1 (1380): -.
 • الهه حجازی موغاری ، نسرین عبدالوند و داووداما‌م‌ وردی . "جهت گیری هدفی باورهای هوشی وپیشرفت تحصیلی." مجله روانشناسی 7، 1 (1382): 30-51.
 • الهه حجازی موغاری . "برداشت کودکان ونوجوانان از مفهوم هوش:تحول نظریه ضمنی هوش." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران -، 67 (1382): 71-108.
 • بتول احدی ، الهه حجازی موغاری و احمد به پژوه . "رضامندی زناشویی ابراز هیجان والدین و مشکلات عاطفی - رفتاری کودکان." مجله روانشناسی 8، 1 (1383): 52-69.
 • احمد به پژوه ، باقر غباری بناب ، الهه حجازی موغاری و عباس علی حسین خانزاده فیروزجاه . "مقایسه مهارت های اجتماعی دانش اموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی." مجله روانشناسی 35، 2 (1384): 63-83.
 • سیداکبر بیان زاده ، الهه حجازی موغاری ، نرگس شفارودی و سمانه کرم علی اسماعیلی . "مهارت حل مساله اجتماعی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری." اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) 12، 1 (1385): 36-42.
 • الهه حجازی موغاری ، علیرضا کیامنش و مسعود کبیری . "نقش متغیرهای شخصی در پیشرفت ریاضی با توجه به نظریه شناختی - اجتماعی." روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران -، 1 (1385): -.
 • الهه حجازی موغاری ، علیرضا کیامنش و مریم محسن پور . "نقش خودکارآمدی اهداف پیشرفت راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران." فصلنامه نوآوری های آموزشی 5، 16 (1385): 9-35.
 • الهه حجازی موغاری و سهیلا فرتاش . "بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی." فصلنامه روان شناسی و دین 36، 1و2 (1385): 167-184.
 • کیوان صالحی و الهه حجازی موغاری . "عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی : از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی." رفاه اجتماعی 3، 22 (1385): 219-233.
 • الهه حجازی موغاری . "اصلاح سیمای زن در کتاب های دوره ابتدایی : راهی به سوی دستیابی به فرصت های برابر." فصلنامه تعلیم و تربیت -، 87 (1385): 121-146.
 • الهه حجازی موغاری و سهیلا فرتاش . "تفاوت های جنسیتی در سبک های هویت تعهد و کیفیت دوستی." زن در توسعه و سیاست -، 15 (1385): 61-76.
 • مژگان نیکنام و الهه حجازی موغاری . "رابطه ترس از موفقیت و رضامندی روانی در دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی و جنس : مطالعه موردی دانشگاه تهران." فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان -، 3و4 (1385): 57-74.
 • الهه حجازی موغاری ، معصومه فارسی نژاد و علی عسگری . "سبکهای هویت و پیشرفت تحصیلی : نقش خودکارآمدی تحصیلی." مجله روانشناسی 11، 4 (1386): 413-494.
 • الهه حجازی موغاری و نرجس خاتون ذبیحی حصاری . "نظریه های ضمنی هوش و باورهای خودکارآمدی : مقایسه تطبیقی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 37، 4 (1386): 61-81.
 • الهه حجازی موغاری ، احمدرستگار ، نوروزعلی کرمدوست و رضا قربان جهرمی . "باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی : نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی و تلاش ( آزمون مدل دوئک )." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 38، 2 (1387): 25-46.
 • الهه حجازی موغاری ، بهزاد شالچی و شریف علی رضایی . "بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی دانشجویان" فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان 14، 2 (1387): 125-160.
 • الهه حجازی موغاری و یاسمین عابدینی. "الگوی ساختاری رابطه اهداف رویکردی - عملکردی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی." مجله روانشناسی 12، 3 (1387): 332-248.
 • الهه حجازی موغاری و سمیه برجعلیلو . "تفکر انتقادی : جنس یا رشته تحصیلی." مجله تحقیقات زنان 2، 3 (1387): 14-28.
 • مسعود غلامعلی لواسانی ، الهه حجازی موغاری و اکرم ملک زاده . "اثر آموزش راهبردهای خود - نظم بخش بر راهبردهای یادگیری." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 38، 4 (1387): 45-65.
 • الهه حجازی موغاری و زهرا نقش . "الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس اهداف پیشرفتخودکارآمدی و خودنظم بخشی در درس ریاضی." فصلنامه تازه های علوم شناختی 10، 4 (1387): 27-38.
 • الهه حجازی موغاری ، احمد رستگار و رضا قربان جهرمی . "الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضینقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی." فصلنامه نوآوری های آموزشی 7، 28 (1387): 29-46.
 • الهه حجازی موغاری و محمود نگهبان سلامی . "رابطه سبکهای دلبستگی به والدین و همسالان با سبک های هویت در نوجوانا." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 39، 1 (1388): 131-107.
 • الهه حجازی موغاری ، احمد رستگار ، مسعود غلامعلی لواسانی و رضا قربان جهرمی . "باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی : نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی." پژوهشهای روانشناختی 12، 1و2 (1388): 11-25.
 • فرهاد تنهای رشوانلو و الهه حجازی موغاری . "ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان." دانشور رفتار 16، 39 (1388): 1-14.
 • الهه حجازی موغاری ، زهرا نقش و علی اکبر سنگری . "ادراک از ساختار کلاس با پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای انگیزشی و شناختی." فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان 5، 4 (1388): -.
 • الهه حجازی موغاری ، سمیه برجعلی لو و زهرا نقش . "رابطه سبک های هویت ،تعهد هویت و خودکارآمدی تحصیلی : آیا تعهد هویت نقش واسطه ای دارد؟." مجله روانشناسی 13، 52 (1388): 377-391.
 • محمود قاضی طباطبائی ، الهه حجازی موغاری و علی رضایی شریف . "آزمون تئوری های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی." بررسی مسائل اجتماعی ایران 1، 2 (1389): 128-113.
 • پریسا خسروتاش ، الهه حجازی موغاری ، جواد اژه ای و باقر غباری بناب . "رابط باورهای جنسیتی رضایت مندی روانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سرآمد و عادی." مجله روانشناسی 14، 3 (1389): 265-246.
 • مسعود غلامعلی لواسانی ، الهه حجازی موغاری و سوده رحمانی. "رابطه وابستگی به اینترنت با هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت." فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 1، 1 (1389): 73-88.
 • مریم صداقت ، علیرضا عابدین ، حمیدرضا حسن آباد و الهه حجازی موغاری . "ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی." فصلنامه روان شناسی کاربردی 4، 3 (1389): 24-41.
 • الهه حجازی موغاری و حمیده سلیمانی . "کیفیت دوستیتقابل دوستی و تاب آوری." مجله علوم رفتاری 4، 14 (1389): 319-326.
 • الهه حجازی موغاری ، سید امین موسوی و سمیه برجعلی لو . "رواسازی اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا در نوجوانان ایرانی." مجله روانشناسی 15، 1 (1390): 39-23.
 • الهه حجازی موغاری و معصومه فارسی نژاد . "سبک های پردازش هویت : تعامل جنسیت و فرهنگ." مجله تحقیقات زنان 5، 2 (1390): 30-48.
 • الهه حجازی موغاری ، مسعود غلامعلی لواسانی و اذر هیمن خضری . "الگوی پیش بینی پیشرفت ریاضی : نقش اهداف پیشرفت رویکردهای یادگیری و تلاش." مجله روانشناسی 15، 2 (1390): 163-178.
 • مانا کرم زاده شهنی، الهه حجازی موغاری ، علی خانزاده و باقر حجازی . "نقش خودکارآمدی ریاضیجهت گیری های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی." دستاوردهای روانشناختی 4، 2 (1390): 213-187.
 • محمد خدایاری فرد و الهه حجازی موغاری . "اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر صمیمیت زناشویی." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 41، 3 (1390): 49-60.
 • مژگان نیکنام ، عباسعلی الهیاری ، سیدکاظم رسول زاده طباطبایی و الهه حجازی موغاری . "اثربخشی درمانگری به شیوه تنیدگی زدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبک های هویت دانشجویان." مطالعات روانشناسی بالینی 1، 3 (1390): 123-105.
 • الهه حجازی موغاری ، حبیب امانی و محمد جواد یزدانی . "ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه منزلتهای هویت تحصیلی در دانش آموزان ایرانی." فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2، 5 (1390): 15-1.
 • فیروز افشارفر ، عباس عباس پور و الهه حجازی موغاری . "درجستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمندسازی روانشناختی سازمان مدرسه." فصلنامه روانشناسی تربیتی 7، 20 (1390): 94-69.
 • فرهاد تنهای رشوانلو و الهه حجازی موغاری . "درگیری حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و مادر : پیش بینی کننده های عزت نفس نوجوانان." مجله علوم رفتاری 5، 4 (1390): 343-350.
 • الهه حجازی موغاری ، مسعود غلامعلی لواسانی و ابوالفضل بابایی . "رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس سبک های تفکر رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان." پژوهش در برنامه ریزی درسی 8، 30 (1390): 28-38.
 • الهه حجازی موغاری . "نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان." فصلنامه خانواده پژوهی 8، 29 (1391): 82-67.
 • الهه حجازی موغاری ، خضری آذر هیمن و مسعود غلامعلی لواسانی . "نقش خودکارآمدی ارزش تکلیف اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی : آزمون مدل علی." فصلنامه نوآوری های آموزشی 11، 41 (1391): 7-28.
 • الهه حجازی موغاری ، ناهید صادقی و سکینه خاتون خاکی . "رابطه نگرش شغلی احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان." فصلنامه نوآوری های آموزشی 11، 42 (1391): 7-29.
 • الهه حجازی موغاری ، رویا راقبیان و مهناز اخوان تفتی . "بررسی اثر بخشی برنامه طراحی شده براساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش در ک خواندن دانش آموزان." مجله روانشناسی مدرسه 1، 2 (1391): 58-39.
 • الهه حجازی موغاری ، ناهید صادقی و آرش آذرنیاد. "جهت گیری اینده تحصیلی دانشجویان و رابطه ان با حرمت خود و جنسیت." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 42، 2 (1391): 49-60.
 • الهه حجازی موغاری ، هیمن خضری آذر و جواد امانی . "ادراک دانش اموز از حمایت معلم از خودمختاری و خودکارآمدی انگلیسی:نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی." مطالعات اموزش و یادگیری چهارم، یک (1391): 29-50.
 • الهه حجازی موغاری و زهرا رضادوست. "بررسی اثر جنس وطرحواره های جنسیتی بر الگوهای دوستی." فصلنامه جامعه شناسی زنان 3، (11)3 (1391): 57-78.
 • افسانه مرزیه، جواد اژه ای ، الهه حجازی موغاری و محمود قاضی طباطبائی . "پیش بینی خلاقیت دانش آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک." مطالعات روانشناسی تربیتی 9، 16 (1391): 132-148.
 • زهرا نقش، الهه حجازی موغاری ، علیرضا کیامنش و محمود قاضی طباطبائی . "پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس الگوی مدارس اثربخش کریمرز:تحلیل چند سطحی بر اساس داده های تیمز پایه هشتم 2011." مطالعات آموزشی و آموزشگاهی یک، سوم (1391): 1-30.
 • الهه حجازی موغاری ، جواد اژه ای و غفار رنجبر. "پیش بینی ارتباط با مدرسه براساس دلبستگی به والدین و همسالان." فصلنامه خانواده پژوهی 9، 33 (1392): 83-97.
 • مریم صداقت، حمیدرضا حسن آبادی و الهه حجازی موغاری . "ادراک دانش اموزان از فعالیت ها کلاسی و پیشرفت تحصیلی:نقش جنسیت و رشته تحصیلی." فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 4، 1 (1392): 25-38.
 • الهه حجازی موغاری ، زهرا تنها، سوده رحمانی و روشنک نیک پور. "سبکهای عشق:رابطه با پنج عامل بزرگ شخصیت و سبکهای دلبستگی." فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 8، 30 (1392): 29-54.
 • مژگان نیکنام ، عباسعلی الهیاری، کاظم رسول زاده طباطبایی و الهه حجازی موغاری . "بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبکهای هویت در رضامندی روا نی و تنیدگی ادراک شده." پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره 3، 1 (1392): 21-40.
 • زهرا استیری، الهه عرب عامری ، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، الهه حجازی موغاری ، رزا رهاوی و علی چشمی. "تأثیر بازخورد به کوشش های موفق ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده پیچیده هدیچیپ و هداس یبایدر فیلاکت یریگدای رب قفو." رشد و یادگیری حرکتی ورزشی 3، 13 (1392): 5-25.
 • حسبن سوری، الهه حجازی موغاری و جواد اژه ای . "رابطه تاب اوری و خوش بینی با بهزیستی روان شناختی." مجله علوم رفتاری 7، 3 (1392): 271-278.
 • الهه حجازی موغاری و زهرا نقش. "مقیاس بندی چندبعدی و سودمندی آن در حوزه های مختلف روان شناسی." فصلنامه اندازه گیری تربیتی 4، 13 (1392): 169-192.
 • افسانه مرزیه، جواد اژه ای ، الهه حجازی موغاری و محمود قاضی طباطبائی . "رابطه ابعاد سبک تدریس ادراک شده،انگیزش خودمختار و خلاقیت:ارائه مدل براساس نظریه خودتعیین گری." مجله روانشناسی 17، 68 (1392): 350-364.
 • الهه حجازی موغاری ، ناهید صادقی و میثم شیرزادی فرد. "رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش اموزان." مجله روانشناسی مدرسه 2، 8 (1392): 43-61.
 • الهه حجازی موغاری ، جواد اژه ای ، محمد خدایاری فرد و رضا قربان جهرمی. "بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی:اثر بافت تعلل ورزی." شناخت اجتماعی 4، 2 (1392): 87-99.
 • راضیه خسروجردی و الهه حجازی موغاری . "نقش هویت و انگیزش مبتنی بر هدف در پیش بینی اهتمام ذهنی برای یادگیری در دانش آموزان." مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 20، 71 (1392): 664-659.
 • الهه حجازی موغاری ، زهرا نقش و میثم شیرزادی فرد. "تحلیل موازی:روشی برای تعیین تعداد عاملها." فصلنامه اندازه گیری تربیتی 5، 15 (1393): 124-105.
 • حسین سوری، الهه حجازی موغاری و محسن سوری نژاد. "رابطه تاب آوری و بهزیستی روانشناختی:نقش واسطه ای خوش بینی." فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 15، 1 (1393): 5-15.
 • الهه حجازی موغاری و حصیب حسنی. "رابطه سبکهای هویت و هویت قومی باخودکارآمدی دانش آموزان کرد." مجله روانشناسی 18، 2 (1393): 161-175.
 • الهه حجازی موغاری ، ناهید صادقی و میثم شیرزادی فرد. "روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای اساسی." پژوهشهای روانشناختی 17، 1 (1393): 7-23.
 • فرزانه نقیب و الهه حجازی موغاری . "تجربه شکل گیری هویت زنانگی زنان نابارور: یک مطالعه کیفی." مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12، 11 (1393): 1005-1011.
 • الهه حجازی موغاری ، مهسا صالح نجفی و جواد امانی. "نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و رضایت از زندگی." روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران 9، 2 (1393): 77-88.
 • الهه حجازی موغاری و شیما امینی پور. "رابطه خوش بینی اموزشی معلم و راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان." فصلنامه نوآوری های آموزشی 13، 52 (1393): 30-44.
 • فرهاد تنهای رشوانلو، مهدی تنهای رشوانلو و الهه حجازی موغاری . "نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی." دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 7، 6 (1393): 391-397.
 • مریم سروش، الهه حجازی موغاری ، مهرانگیز شعاع کاظمی و لعبت گرانپایه. "ویژگی های روان شناختی و امید به آینده در زنان مبتلا به سرطان پستان." فصلنامه بیماری های پستان ایران 7، 4 (1393): 43-52.
 • رضا قربان جهرمی، الهه حجازی موغاری ، جواد اژه ای و محمد خدایاری فرد. "نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی:اثر بافت تعلل ورزی." مجله روانشناسی 19، 1 (1394): 3-21.
 • سوده رحمانی ، پروین کدیور، غلامرضا صرامی و الهه حجازی موغاری . "پیش بینی خلاقیت بر مبنای متغیرهای فردی و بافتی نظریه سرمایه گذاری استرنبرگ." روانشناسی شناختی 4، 1-2 (1395): 42-52.
 • شراره میرزایی، علیرضا کیامنش، الهه حجازی موغاری و مهسان بنی جمالی. "تأثیر ادراک شایستگی بر تاب آوری تحصیلی با میانجی گری انگیزش خودمختار." فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 7، 25 (1395): 67-82.
 • الهه حجازی موغاری ، وحیده نامداری، مجید قاسمی و علی مقدم زاده. "طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی و بررسی رابطة آن با عملکرد تحصیلی." پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 1، 1 (1395): 65-78.
 • الهه حجازی موغاری و نرجس لاری. "واکاوی هویت معنوی ادراک شده دانشجویان مسلمان ایرانی." روانشناسی و دین 37، 1 (1396): 47-64.
 • محمد خدایاری فرد، الهه حجازی موغاری ، مسعود غلامعلی لواسانی و زینب عظیمی. "اثر تقویت بازنمایی های حافظه بر حرمت خود در افراد دارای اضطراب امتحان: یک مطالعه مقدماتی." روانشناسی شناختی 5، 1 (1396): 54-64.
 • فاطمه عشورنژاد، پروین کدیور و الهه حجازی موغاری . "رابطه عاملیت،برنامه ریزی و فرهنگی مدرسه با بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان عادی و تیزهوش:تحلیل چند سطحی." فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، 47 (1396): 79-106.
 • الهه حجازی موغاری ، معصومه فارسي نژاد مرج و جواد اژه ای . "اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان." مجله روانشناسی 21، 4 (1396): 398-411.
 • سیده ملیحه میرزایی، رامین هاشمی، شهلا پاکدامن و الهه حجازی موغاری . "پیش بینی نشانه های درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده." روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) 14، 54 (1396): 214-203.
 • الهه حجازی موغاری ، سوده دوایی و زهرا نقش. "رابطهی باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی: نقش واسطهای هویت اخلاقی در اواخر نوجوانی و ظهور بزرگسالی." فصلنامه تازه های علوم شناختی 19، 4 (1396): 83-70.
 • حسین کارشکی ، طلیعه سعیدی و الهه حجازی موغاری . "بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد." پژوهش های تربیتی 35، 2 (1396): 93-110.
 • الهه حجازی موغاری ، محسن افشاری، جواد اژه ای و ناهید صادقی . "بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس چشم انداز o زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی." مجله روانشناسی 22، 2 (1397): 122-138.
 • الهه حجازی موغاری ، فهیمه عباسی و حامد مصلحی. "تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان." فصلنامه نوآوری های آموزشی 17، 3 (1397): 71-94.
 • الهه حجازی موغاری ، مهسا صالح نجفي و هیمن خضری آذر . "ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻄﺢ داﻧﺶآﻣﻮز، ﻛﻼس درس و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺶآﻣﻮزان." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 9، 2 (1397): 45-60.
 • الهه حجازی موغاری و زهره سلیمانی. "ادراک ﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ: آﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؟." روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) 15، 7 (1397): 1-16.
 • الهه حجازی موغاری ، ولی اله فرزاد، ناهید صادقی و میثم شیرزادی فرد. "ادراک سودمندی تکالیف آمار:مطالعه کیفی یک ناهمسویی." فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 8، 24 (1397): .
 • فاطمه سپهرنوش مرادي و الهه حجازی موغاری . "رابطه سرمایه های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای امید." دستاوردهای روانشناختی 25، 2 (1397): 73-90.

همایش‌های بین المللی

 • Elahe Hejazi Moughari. "children's and adolescent's conception of intelliggence: development of implicit theory...." international congress of psychology, Beijing.
 • Elahe Hejazi Moughari. "parent s emotional expressivity." international congress of psychology, Beijing.
 • Elahe Hejazi Moughari. "critical thinkingidentity stylesand commitmentA study among middle adolescents." international congress of psychology29th, Berlin.
 • , Mahmoud Ghazi Tabatabaei, Elahe Hejazi Moughari, , , and . "confirmatory factor analysis of the university student depression inventory." world conference on psychology counselling and guidance, Antalya.
 • Elahe Hejazi Moughari, , , and . "prediction of academic performance :the role of perception of the class structuremotivation and cognitive variables." 3rd world conference on educational sciences, Istanbul.
 • Elahe Hejazi Moughari, Masoud Gholamali Lavasani, and . "Individual characteristicsidentity stylesidentity commitment and academic optimism." 3rd world conference on educational sciences, Istanbul.
 • Elahe Hejazi Moughari, , , and . "The future oerientation of Iranian girlsstudents and their academic achievement." 3rd world conference on educational science, Istanbul.
 • Elahe Hejazi Moughari, Masoud Gholamali Lavasani, , and . "Relationship between percieved teachers academic optimism and enghlish achievement:role of self efficacy." 3rd world conference on educational sciences, Istanbul.
 • Elahe Hejazi Moughari, Masoud Gholamali Lavasani, , and . "Achievement goals and academic achievement: the mediating role of learning strategies." 3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul.
 • Masoud Gholamali Lavasani, Elahe Hejazi Moughari, and . "The predicting model of mat anxiety: The role of classroom goal structureself regulation and math self efficacy." rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul.
 • Elahe Hejazi Moughari, Masoud Gholamali Lavasani, and . "Relationship between perception of teacher academic optimism and academic achievement in English language course: Role of self-efficacy." 3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul.
 • Masoud Gholamali Lavasani, , , and Elahe Hejazi Moughari. "The relationship between perceived parenting style social support with psychological well-being." 3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul.
 • Narjes Khaton Zabihi Hesari, and Elahe Hejazi Moughari. "The Mediating role of self esteem in the relationship between the authoritative parenting style and aggression." WCPCG-2011, Ankara .
 • , Elahe Hejazi Moughari, and Masoud Lavasani. "the relationship between personality traite and academic achievement in university of tehrans students." second international conference on education and educational psychology:ICEEPSY, Istanbul.
 • , Elahe Hejazi Moughari, and Masoud Gholamali Lavasani. "the relationship between genderperception of classroon structureachievement goalsperceived instrumentality and academic achievement." second international conference on education and educational psychology:ICEEPSY, Istanbul.
 • , Elahe Hejazi Moughari, and Masoud Gholamali Lavasani. "The Relationships between Personality Traits and Students Academic Achievement." International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011, Istanbul.
 • Farogh Khakzad, Marziye Dehghani, and Elahe Hejazi Moughari. "investigation of the effect of teaching a thinking and research lesson by cooperative and traditional methods on the creativity." international scholarly and scientific research & innovation, Toronto.
 • الهه حجازی موغاری . "نقش اموزش خانواده در تحول و کارکردهای شناختی،هیجانی،روانی و تحصیلی فرزندان." اولین همایش بین المللی خانواده در هزاره سوم، تهران.

همایش‌های داخلی

 • الهه حجازی موغاری ، علی رضایی شریف و جابر پیرزاده. "بررسی رابطه افسردگی با افکار خودکشی دانشجویان." چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، شیراز.
 • الهه حجازی موغاری و اکرم قدیمی. "نقش انجمن های علمی در توسعه علوم مهندسی." آموزش مهندسی در 1404، تهران.
 • شهرزاد برهان زاده، مسعود غلامعلی لواسانی ، الهه حجازی موغاری و لیلا افضلی. "ادراک از سبک های فرزندپروری حمایت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان." سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.
 • کمال خلیل بیگی، الهه حجازی موغاری و رضوان حکیم زاده . "رابطه ویژگی های شخصیت و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان." نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج.
 • صلاح الدین ابراهیمی، رضوان حکیم زاده و الهه حجازی موغاری . "رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان." نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج.
 • الهه حجازی موغاری و مهسا صالح نجفی. "رابطه ادراک از روابط والدینی و تحول مثبت نوجوانان." همایش ملی چالش های خانواده ایرانی، تهران.
 • اکرم قدیمی و الهه حجازی موغاری . "توانمند سازی زنان و شاخص های آن." همایش بین المللی آموزش و توانمند سازی زنان، مادرید.
 • الهه حجازی موغاری و لیلا افضلی. "آموزش مبتنی بر اخلاق:راهی به سوی کاهش خشونت در جهان." نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، تهران.
 • الهه حجازی موغاری . "تأثیر آموزش وپرورش پیش دبستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی." اولین کنگره علمی کودکان پیش دبستان،.
 • الهه حجازی موغاری . "روشهای مقایسه واسترسورهای روانی دانش آموزان سوم راهنمایی." دومین کنگره سالیانه روانپزشکی بالینی،.
 • الهه حجازی موغاری . "علل افت تحصیلی فرزندان شاهد در مقایسه با غیر شاهد." دومین کنگره سالیانه روانپزشکی بالینی،.