اطلاعیه
1398/09/25

یا رازق المرزوقین

به اطلاع عزیزان می رساند با استعانت از خداوند متعال موارد زیر رایگان می باشد:

1. گواهی شرکت در همایش
2. گواهی ارائه مقاله

التماس دعا